اخبار سياسي اخبار سياسي .

اخبار سياسي

BBC آمريكا براي حمله به ايران آماده شده بود

BBC: آمريكا براي حمله به ايران آماده شده بود شبكه بي‌بي‌سي با انتشار اسنادي كه آن را محرمانه و متعلق به وزارتخانه‌هاي خارجه و دفاع اين كشور عنوان كرده، به بازگويي گوشه‌اي از مذاكرات محرمانه دولت‌هاي وقت بريتانيا و آمريكا درباره جنگ ايران و عراق پرداخته و مدعي شده است كه اين دو كشور هموراه درباره مسائل مربوط به ايران با هم اختلاف داشته‌اند. خبرگزاري ايسنا: گزارش اختصاصي سايت عربي شبكه بي‌بي‌سي درباره اسناد دوران جنگ تحميلي وزارتخانه‌هاي دفاع و خارجه انگليس با اين سوال آغاز شده است كه "چه چيز باعث شده انگليس با سياست‌هاي ترامپ در مقابل ايران مخالفت كند تا جايي كه حتي تلاش‌هاي اروپا براي كمك به ايران جهت خلاصي از تحريم‌هاي آمريكا را رهبري مي‌كند؟ اين اسناد به وضوح نشان مي‌دهد كه ايالات متحده بسيار نگران بوده كه ايران در جنگ تحميلي با عراق پيروز شود و هم از جنبه نظامي و هم اقتصادي تلاش كرده تا مانع تحقق اين موضوع شود. فتح جزيره فاو و نگراني آمريكا بر اساس اين اسناد آمريكا به ويژه در دو سال پاياني جنگ به نشانه‌هايي دست يافته بود كه تاكيد مي‌كرد ايران در حال پيروز شدن در جنگ با عراق است و مهمترين دليل از ديد آمريكايي‌ها براي اين موضوع، تصرف شبه جزيره فاو توسط ايران در مارس ۱۹۸۶ بوده است. بر اساس اسناد وزارت خارجه انگليس آمريكايي‌ها معتقد بودند كه "فتح جزيره فاو به ايران اين اعتماد به نفس را داده بود كه در ادامه جنگ با عراق مصمم باشد و اين موضوع تا آوريل ۱۹۸۸ كه ارتش عراق توانست بار ديگر جزيره فاو را بازپس بگيرد، ادامه داشته است". تاريخي كه چند ماه بعد از آن با بيانيه شوراي امنيت جنگ ايران و عراق خاتمه يافت. براساس اسنادي كه بي‌بي‌سي منتشر كرده در ۱۹ و ۲۰ مارس ۱۹۸۶ آمريكا و بريتانيا مذاكراتي درباره جنگ ايران و عراق انجام دادند كه اسناد فاش شده نشان مي‌دهد آمريكايي‌ها با شيوه‌هاي مختلف از جمله استفاده از نيروي نظامي، برنامه‌ريزي كرده بودند كه مانع از پيروزي ايران در جنگ با عراق شوند. اين اسناد مدعي است كه وزارت دفاع انگليس "به شكل واضح" درخواست آمريكايي‌ها براي پيوستن به اين جهت‌گيري را رد كرده و "با وجود اصرار آمريكايي‌ها مشاركت در تضعيف ايران را نپذيرفته است". در سندي مربوط به وزارت دفاع انگليس آمده است: ديدار با نمايندگان آمريكا بسيار مفيد بود. اين ديدار به اهداف ما كه همان پشتيباني از سياست‌هاي آمريكا در منطقه خليج فارس است كمك كرد اما نگراني ما نيز به طرف آمريكايي رسانده شد كه هرگونه اقدام نظامي شتاب زده يا استفاده بيش از حد از نيروي نظامي، خطرات زيادي را به دنبال خواهد داشت. اصرار از آمريكا انكار از انگليس گزارش وزرات دفاع وقت انگليس تاكيد مي‌كند: نبايد وارد حمايت نظامي شويم كه نمي‌توانيم آن را كنترل كنيم. اين ايده تأييد وزارت خارجه انگليس را نيز دارد. بي‌بي‌سي مي‌نويسد: چند ماه پس از اين ديدار هيئتي از اداره خاورميانه وزارت خارجه انگليس راهي آمريكا شد تا درباره جنگ ايران و عراق با طرف آمريكايي مذاكره كنند. جي اچ بويس، رئيس اداره خاورميانه در وزارت خارجه آمريكا درباره اين ديدار مي‌نويسد: آمريكايي‌هاي خواستار يك گزارش نظامي مشترك درباره آينده درگيري‌ها در منطق خليج فارس بودند و اينكه كمك‌هاي امنيتي به كشورهاي خليج فارس هماهنگ انجام شود. آمريكايي‌ها معتقدند كه ايران در جنگ با عراق هرقدر كه ادامه يابد پيروز خواهد بود و به همين دليل سياست آمريكا بر اين استوار شده كه به هر طريق ممكن به عراق كمك كند تا در اين جنگ شكست نخورد و لااقل كمك به عراق تا زماني كه نشانه‌هاي نرمي در سياست‌هاي ايران ديده مي‌شود ادامه يابد. وضع شكننده ارتش عراق و تلاش آمريكا براي تحريم ايران بويس مي‌گويد: وضعيت عراق چه از لحاظ سياسي و چه نظامي از ديد آمريكايي‌ها مشكل اصلي است چرا كه هم از لحاظ نظامي و هم از لحاظ سياسي در عراق، آنها (آمريكايي‌ها) كاري نمي‌توانستند براي كمك به عراق بكنند. به عنوان مثال عراق هر اسلحه‌ي كه نياز داشت در اختيار داشت و مشكل از خود عراقي‌ها بود كه توان انجام اقدامي عليه ايران نداشتند بنابراين ايالات متحده تمركزش را بر محدود كردن و متوقف كردن ايران گذاشته بود. بر اساس اين گزارش، آمريكايي‌ها در اولين گام تلاش كردند كه مانع خريد سلاح توسط ايران شوند تا ايران نتواند دست به حملات بزرگ‌تر عليه عراق بزنند. بويس مي‌گويد: اميد اصلي آمريكايي‌ها اين بود كه سير فروش سلاح به ايران متوقف شود گرچه آمريكايي‌ها تا حدودي در اين زمينه موفق بودند اما سلاح همچنان از سمت اروپاي شرقي، كره شمالي، سوريه، ليبي و چين به شكل فزاينده‌اي به سمت ايران سرازير مي‌شد و همين امر باعث شد كه آمريكايي‌ها به فكر حملات نظامي بيفتد كه ايران را فلج كنند. او ادامه مي‌دهد: در بخش نظامي آمريكايي‌ها معتقد بودن كه يك حمله گسترده و همه جانبه هوايي به تأسيسات زيربنايي اقتصادي ايران باعث تغيير رفتار ايرانيان خواهد شد اما مشكل آنجا بود كه عراقي‌ها عزم و برنامه‌ريزي مناسب نظامي براي اين كار نداشتند. بويس در اين اسناد تاكيد مي‌كند: ميان ديدگاه بريتانيا و آمريكا درباره ايران و جنگ با عراق اختلاف زيادي وجود دارد. آمريكايي‌ها نتوانسته‌اند به يك سناريو معقول و قابل اتكا براي نجات عراق دست يابند. امتناع كشورهاي عربي از همراهي با آمريكا او معتقد بود كه اين امر باعث مي‌شد كه بريتانيا در معرض فشارهاي آمريكا قرار بگيرد تا به تلاش‌هاي آمريكا براي متوقف كردن ايران در جنگ با عراق بپيوندد. اسناد بي‌بي‌سي فاش مي‌كند كه دو ماه بعد از ديدار هيئت وزارت خارجه انگليس از آمريكا، يك هئيت نظامي عالي رتبه آمريكايي‌ها به همراه مشاوراني از وزارت خارجه راهي انگليس مي‌شوند كه هدف آنها گفت‌وگو درباره مذاكره آمريكا با كشورهاي عربي شامل قطر، عمان، امارت، بحرين، عربستان، كويت و اردن بوده است. يك سند محرمانه وزارت خارجه انگليس درباره اين ديدار فاش مي‌كند: آمريكايي‌ها از مذاكرات ۲۸ روزه خود با كشورهاي عربي ناميد شده بودند. كشورهاي عربي همچنان خواهان يك تنگه هرمز باز با رفت و آمد كشتي‌هايشان بودند و حاضر به همكاري بيشتر با آمريكا نبودند و اين در حالي بود كه آمريكايي‌ها از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس خواسته بودند نقش فعال‌تري در اين زمينه ايفا كنند و براي نمونه بنادري را در اختيار ارتش آمريكا قرار دهند و دست به رزمايش‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي نظامي مشتركي بزنند تا براي دخالت نظامي احتمالي آمريكا عليه ايران آماده باشند. با اين حال آمريكايي‌ها اذهان كردند كه گرچه كشورهاي حوزه خليج فارس به شكل واضحي نسبت به قبل از سمت ايران احساس نگراني بيشتري مي‌كردند اما حاضر نبودند به اين خواست آمريكا پاسخ دهند. خلاصه گزارش وزارت خارجه انگليس درباره آن ديدار چنين بود: ۱- قدرت هوايي ارتش عراق در برتري عليه ايران قابل اتكا نيست گرچه به لحاظ تئوري نيروي هوايي عراقي قدرتمندتر است و اين عدم كارآمدي احتمالاً نتيجه عدم آمادگي شخص صدام حسين براي انجام حملات گسترده بوده است. ۲- بمباران‌هاي عراق عليه مواضع ايران در جزيره فاو ناكارآمد است چرا كه استحكامات ايران در اين جزيره بسيار مستحكم ساخته شده است. ۳- بسيج نيرو در نزديكي هور الهويزه توسط ايرانيان نشان مي‌داد آنها براي يك حمله گسترده به عراق آماده مي‌شوند. بر اساس اسنادي كه بي‌بي‌سي منتشر كرده اين عوامل باعث شده بود كه آمريكايي‌ها به اين نتيجه برسند احتمال پيروزي ايران در جنگ با عراق نزديك است و تلاش كردند تا انگليس را به ورود به يك اقدام نظامي احتمالي براي متوقف كردن ايران راضي كنند كه لندن تن به اين خواسته نداد. جايگاه استراتژيك ايران در يك سند تاكيد مي‌كند: لندن بر بي طرفي در جنگ ايران و عراق تاكيد دارد. با وجودي كه يكي از منافع اصلي براي بريتانيا حفظ روابط نزديك با آمريكا است اما درباره جنگ ايران و عراق براي انگليس بهتر است كه كشورهاي منطقه با اين ديد به بريتانيا نگاه نكنند كه به طور كامل با برنامه‌هاي آمريكا هماهنگ است. وزارت دفاع انگليس نيز در گزارشي تاكيد مي‌كند: كه تأييد اقدامات واشنگتن به ضرر منافع انگليس خواهد بود. به احتمال زياد بهترين خدمت را به منافع خود در منطقه خواهيم كرد اگر كشورهاي منطقه ما را هم پيمان با آمريكا در هرگونه جنگي در منطقه نبينند. در سندي ديگري كه وزارت خارجه آمده است: از آنجا كه ايران از اهميت و جايگاهي استراتژيك در منطقه برخوردار است بهترين رويكرد براي بريتانيا اين است كه سياست بي‌طرفي در اين زمينه در پيش بگيرد و اين امر براي جذب منافع اقتصادي در منطقه به نفع لندن است. اذعان آمريكا به جايگاه ايران در منطقه در سند ديگر از مذاكرات ميان آمريكا و انگليس درباره ايران آمده است: دو طرف بر اين مسئله كه ايران كشوري بزرگ و داراي جايگاه استراتژيك در منطقه است اشتراك نظر دارند و اينكه كشورهاي غربي ناگزير به داشتن روابط خوب با ايران خواهند بود. اما دو طرف همچنين اتفاق نظر دارند كه در كوتاه مدت بايد به ايران فشار آورد تا از جنگ دست بكشد. در اين مذاكرات بريتانيايي‌ها بارها به طرف آمريكايي تاكيد كرده‌اند كه انگليس طرفدار موضوع بي‌طرف در جنگ ايران و عراق است و برايش مهم است با دو طرف جنگ روابط طبيعي داشته باشد. براساس سند ديگر كه بي‌بي‌سي آن را منتشر كرده تنها گزينه نظامي نبوده كه آمريكا با استفاده از آن سعي در متوقف كردن ايران داشته بلكه واشنگتن به شكل گسترده‌اي بر روي محدوديت‌ها مالي و اقتصادي نيز براي جلوگيري از پيروزي ايران حساب باز كرده بود. جفري هاو، وزير خارجه وقت انگليس در گزارشي آورده است: بعد از تلاش‌هاي آمريكايي‌ها براي جلوگيري از رسيدن سلاح به ايران، آمريكا اكنون در سال ۱۹۸۶ تلاش مي‌كند تا مانع رسيدن وام و تسهيلات اعتباري از خارج به ايران شود و در اين باره تقريباً با همه كشورهاي اروپاي غربي، ژاپن، سنگاپور و تركيه تماس گرفته‌اند. گزارش وزير خارجه انگليس درباره فشارهاي اقتصادي آمريكا مي‌گويد: فشار بر ايرانيان براي قرار دادن آنها در يك وضعيت سخت اقتصادي باعث نخواهد شد كه آنها مجبور به مذاكره شوند و اين موضوع در بلند مدت به منافع غرب آسيب خواهد زد. اين امر به اطلاع آمريكايي‌ها رسيد و اينكه سياست انگليس بي‌طرفي است. عزم ايران و خودفريبي سعودي‌ها هاو مي‌گويد: حضور ايران در منطقه و اقدامات سياسي اين كشور حقيقتي است كه بايد آن را پذيرفت. و اين چيزي است كه به اعتقاد انگليس بيشتر كشورهاي حوزه خليج فارس نيز آن را پذيرفته‌اند. در ارتباط با عربستان اين كشور فريب جايگاه و هيبت خود را خورده است اما ديگر كشورهاي عربي معتقدند كه بايد دست كم به شكل موقت با ايران صلح كرد. در پايان هاو در توجيه سياست‌هاي كشورش درباره ايران مي‌گويد: سياست‌هاي آمريكايي‌ها ايرانيان را در ادامه جنگ مصمم‌تر مي‌كند. آنها قادرند خود را از لحاظ سياسي و اقتصادي ترميم كنند و به سياست‌هاي رياضتي عادت دارند.


برچسب: اخبار سياسي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۵:۴۱ توسط:liarichogi موضوع: نظرات (0)